Skolemad Koldings medarbejdere

Ledelse
Henrik Lindholm, centerchef
Gitte Kloppenborg, souschef

Café Pulz
Lars Robert Jensen, køkkenleder
Karen Sørensen, køkken- og servicemedarbejder
Christina Lindholm, servicemedarbejder
Andrea Tinggaard Munk, køkken- og serviceassistent
Gitte Olsen, køkkenmedhjælper

Administration & kommunikation
Henrik Lindholm
Dorthe Porsmose Pedersen, kommunikationsmedarbejder